Styria Imenik

Pravila privatnosti

Ova pravila su objavljena 10.09.2019.

Styria medijski servisi d.o.o. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Styria medijski servisi d.o.o. obrađuje.

Obrada Vaših osobnih podataka temelji se na radnom odnosu/suradnji, odnosno ugovoru o radu/ugovoru o suradnji (autorskopravni ugovor, ugovor o djelu, ...) s Vašim poslodavcem/društvom. Voditelj obrade koristit će Vaše osobne podatke za potrebe objave u internom imeniku zaposlenika. Obavještavamo Vas da je moguće da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar Styria Media Grupe, a sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni osobni podaci prikupljeni. Pohranjujemo Vaše podatke do isteka ugovornog odnosa s Vašim poslodavcem, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duži rok pohranjivanja.

Voditelj obrade: Styria medijski servisi d.o.o., zop@styria.hr

Službenik za zaštitu podataka: zopcentral@styria.hr

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (poput imena, spola, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.).

Sigurnost

Styria medijski servisi d.o.o. ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savjesno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenoga pristupa i neovlaštenog izdavanja. Zaposlenici/suradnici tvrtke Styria medijski servisi d.o.o. obvezni su poštivati povjerljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Styria medijski servisi d.o.o.. Također, Styria medijski servisi d.o.o. koristi najsuvremenije tehničke i organizacijske zaštitne mjere kako bi osiguralo sigurnost Vaših osobnih podataka.

Prava korisnika

Korisnik ima pravo odlučiti o prisutnosti svojih osobnih podataka u Imeniku. U slučaju željene promjene prisutnosti podataka ili ažuriranja podataka molimo Vas da o promjenama obavijestite na mail zop@styria.hr. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole korisnici, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Styria medijski servisi d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka. U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima Imenika.

Obavijest o promjenama i kontakt

Svaka promjena naše politike zaštite privatnosti bit će objavljena uz ovu izjavu o zaštiti privatnosti.